رئیس دفتر آقای روحانی: مهم‌ترین موضوع امروز هیأت دولت «گرانی» بود